Type to search


Живот

Поставете си го само ова прашање кога се мачите да донесете одлука

Share


Сите ние некогаш се мачиме да донесеме одлука.
Постои една мисла која можеме да ја прочитаме на многу места на интернет која вели: На последниот ден од својот живот, личноста која си ќе се сретне со личноста со која би можел да бидеш.“
Таа разлика меѓу едното и другото? Тоа е каењето.


Сите одлуки кои ги носиме влијаат на тоа што можеме да станеме во животот. И, дали одлуките кои ги носиме имаат и колкаво е нивното влијание на тоа колку стануваме она што сакаме да бидеме?
Огромно е влијанието.
Затоа, секогаш кога носите одлука, запрашајте се себе си „Дали би се каел за ова?“
Доколку не можете да донесете одлука за изборот меѓу две нешта запрашајте се „За што повеќе би се каел?“.
Одговорот е поедноставен отколку што мислите.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *