Type to search

THE VOICE OF THE WORLD

VOW (Voice of the World) je nezavisna medijumska organizacija, koja je dužna da obezbedi objektivno i profesionalno novinarstvo, zasnovano na činjenicama. Naša misija je da promovišemo demokratske vrednosti i da obezbedimo ono što je za ljude najvažnija stvar- tačna, na vreme data, etički i moralno korektna informacija. Informacija mora da bude kvalitetna i da zadovolji što je moguće više naših čitalaca.

Mi, kao informativni medijum, vodićemo se prema sledećim principima rada:

Tačnost

Uradićemo sve što je u našoj moći da se osiguramo da su sve objavljene informacije faktički tačne. Kada postoji sumnja ili kontroverznost za značajne činjenice, informacije mora da se zasnivaju na najmanje dva nezavisna izvora. Činjenične greške će biti ispravljene u najkraćem mogućem roku.

Balansiran pristup

Informacije će biti predstavljene prema bazi konteksta činjenica što poboljšava razumevanje događaja i pitanja i omogućuje jasnost bez ikakve pristrasnosti. Novinari će prezentovati suprotstavljene i konfliktne stavove na balansiran način za sva pitanja. Kada grupe ili individualci čiji su stavovi važni za balansiranost u programu odbijaju da daju komentar, to će biti objavljeno u programu. Naši novinari nemaju pravo na unošenje ličnih stavova u poslu čime bi narušili balans u izveštavanju. Svaka analiza ili komentar zapošljenih u medijumu mora da bude baziran isključivo na činjenicama.

Etičko ponašanje

Zapošljeni u VOW- u, kao i saradnici mora da se pridržavaju najviših etičkih standarda u svom ponašanju, posebno da izbegavaju konflikt interesa, kao i da izbegavaju povezanost sa individualcima, grupama sa političkim ili komercijalnim interesom u i van zone emitovanja. Zapošljeni i saradnici u VOW- u neće zloupotrebljavati svoj status javnih ličnosti ili dobru reputaciju medijuma za promociju ličnih interesa.